Care Culinair helpt Van Neynsel met het opleiden van medewerkers

Bij Van Neynsel zijn 36 medewerkers, onderverdeeld in drie groepen, bezig met de opleiding Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn (K1137). Een speciaal project voor projectleidster Emmy Verhulsdonck, aangezien ze zelf 19 jaar lang bij Van Neynsel in dienst was. Nu werkt ze samen met haar oud-collega’s en geeft ze vanuit het perspectief van Care Culinair advies.

Gewenste doelen stellen

Bij Van Neynsel wonen mensen met en zonder zorgvraag en mensen met dementie, verdeeld over de verschillende locaties in ’s-Hertogenbosch en Vught. Care Culinair en Van Neynsel streven er naar om het personeel zó op te leiden dat ze samen kartrekker worden op het gebied van eten drinken. Per woning gaan twee medewerkers de opleiding Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn volgen.

Opleidingspartner

Om de flexibiliteit van de opleidingen te vergroten heeft Care Culinair ervoor gekozen om een andere weg in te slaan. In samenwerking met opleidingspartner ORGB zorgen ze ervoor dat op maat afspraken gemaakt worden met medewerkers. Zij kunnen zelf interactieve sessies en praktijktoetsen inplannen; een stuk soepeler dan bij de grote opleiders. De workshop is plaats- en tijdonafhankelijk maar mét een persoonlijke aanpak. Dit geeft de deelnemers de ruimte om zelf alles in te plannen op momenten dat ze zelf tijd hebben. Het is daardoor voor veel medewerkers goed te combineren naast hun eigen werkzaamheden.

60 deelnemers aan het ‘Koken is Leuk!’ leertraject

Het project bij Van Neynsel is bedoeld om uiteindelijk 60 medewerkers op te leiden. “Op dit moment volgen 36 personen het ‘Koken is Leuk!’ traject. We hebben voor drie groepen een kick-off gegeven. Dit is bijzonder omdat we rekening hebben moeten houden met alle vakanties van de verschillende deelnemers. Binnen dit leertraject heeft iedereen zijn of haar eigen traject en dit houdt ook in dat iedereen een eigen planning aanhoudt”, vertelt Emmy Verhulsdonck.

De workshops die de deelnemers in dit traject volgen zijn digitaal. Ze krijgen een film en een vragenlijst met daarbij en praktijkopdracht toegestuurd. De deelnemers moeten de praktijkopdrachten en vragenlijsten voorbereiden voor de interactieve sessies die ze daarna hebben met de begeleiders.

 

17. keuken bord met eten web

Leerzame ervaring

De deelnemers bij Van Neynsel zijn erg enthousiast. De groep is heel divers, ook qua opleidings- en functieniveau. Zo zijn er kookmaatjes, zorghulpen en helpende en verzorgende IG’s. Britt Smetsers volgde de opleiding en is werkzaam op de locatie Boswijk woning 1. Een aantal hoogtepunten van haar deelname aan deze workshop beschrijft ze als volgt:

“Ik heb deze keer veel geleerd over het samenstellen van een menu. Normaal gesproken wordt dit door een collega gedaan bij ons op de woning. Met behulp van de Schijf van Vijf ben je ook bewuster menu’s aan het samenstellen, hierdoor eten de bewoners niet te veel van hetzelfde. Het uitgangspunt blijft natuurlijk dat het wel lekker moet zijn. Afgelopen week zijn we in gesprek gegaan met verschillende bewoners over hun favoriete eten en drinken. We hebben ook besproken wat voor eten ze totaal niet lekker vinden. Het meeste wist ik al van onze bewoners, maar door soms wat door te vragen komen er ook leuke verhalen naar boven.”

 

Thumbnail van neynsel care culinair

Extra digitale workshop met Daily Fresh Food

De medewerkers van Van Neynsel maken al gebruik van het bestelsysteem van Daily Fresh Food. Toch valt er meer uit het systeem te halen dan de meesten weten. Daarom is contact opgenomen met Daily Fresh Food. Het resultaat is een verhelderende instructievideo met Culinair Adviseur Hans Jongejan. Dit is als onderdeel ook in de workshop meegenomen. Zeker voor nieuwe medewerkers die het ‘Koken is Leuk!’ traject gaan volgen is dit een waardevolle toevoeging.

Begeleiding tijdens de opleiding

Bij Van Neynsel zijn per locatie twee tot drie mensen aangesteld als werkbegeleider. Dit team bestaat per locatie uit minimaal een Teamcoach en een Coördinator eten & drinken. Het gehele team ondersteunt de deelnemers tijdens het leertraject. Om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het leertraject, beoordelen beide begeleiders op locatie de praktijkopdrachten. De begeleiders kijken voornamelijk of de beschreven processen ook zo zijn uitgevoerd als is afgesproken bij Van Neynsel. De beoordeling van de opdrachten wordt dus altijd door twee kanten gedaan: door de studiecoach van Care Culinair en de werkbegeleider vanuit Van Neynsel. Deze dubbele verificatie waarborgt de kennisoverdracht zodat medewerkers meteen de juiste, nieuwe handelingen toepassen op de werkvloer.

 

De eindsessies van dit leertraject vonden plaats op 23 augustus, 8 september en 22 september. Door de flexibele planning was het mogelijk om in de zomervakantie rekening te houden met de vakantieplannen van deelnemers én de organisatie. Na de eindsessies en de praktijktoets in november komt als afsluiter de uitreiking waar hoogstwaarschijnlijk alle deelnemers trots het certificaat mogen ontvangen.