Commercieel Directeur Jeroen Krielaart aan het woord

Jeroen Krielaart is sinds 2019 werkzaam bij Care Culinair. In de jaren daarvoor heeft hij veel ervaring opgedaan met het managen van een bedrijf dat betrokken was bij het optimaliseren van voedingsconcepten in de zorg, maar dan vanuit de optiek van de rol die grootkeukenapparatuur daarin speelt. Vandaag de dag zet hij zich samen met het team van Care Culinair in om eten en drinken n de zorg blijvend te verbeteren. Dat doet hij met de kennis en kunde die hij in de loop der jaren heeft opgedaan. Jeroen vertelt over zijn loopbaan, welke uitdagingen Care Culinair aangaat en wat het belang is van een goede voedingsorganisatie in de zorg.

Hey Jeroen, hoe ben je bij Care Culinair terecht gekomen?

‘Ik kom oorspronkelijk uit een bedrijf dat zich richtte op de ontwikkeling van grootkeukenapparatuur en hoe deze ingezet kan worden om voedingsconcepten de zorg in te vullen. Bij deze ontwikkeling heb je te maken met echt alle aspecten van het eten en drinken in de zorg: van visie tot en met de daadwerkelijk gang van zaken op de afdelingen. Je moet bijvoorbeeld weten wat de interactie is tussen bewoners of patiënten en zorgmedewerkers. Daarbij komt dat je rekening moet houden met wettelijke, financiële en bijvoorbeeld ergonomische kaders. Een overkoepelende visie over wat de rol van eten en drinken in al die verschillende vormen moet zijn, is dan essentieel om de complexiteit ervan in goede banen te leiden. Na ruim 15 jaar in deze internationale markt te hebben gewerkt was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en raakte ik in gesprek met Marc Duijzer. Marc was op zoek naar een partner om Care Culinair verder te ontwikkelen en op te schalen. Het klikte vanaf het eerste gesprek, waardoor we al snel samen dit avontuur aan konden gaan.’

Je bent nu Commercieel Directeur bij Care Culinair, wat houdt dat in?

‘Toen ik begon bij Care Culinair hield ik me vooral bezig met de bedrijfskundige en strategische rol binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de positionering van Care Culinair, maar ook de ontwikkeling van de vijf fasen die we vandaag de dag gebruiken om onze dienstverlening te definiëren. Tegenwoordig heb ik een taakverdeling met Marc maar die is niet scherp afgebakend. We werken nauw samen en doen wat nodig is om het bedrijf te runnen. Naast strategie, beleid en productontwikkeling, werk ik samen met onze projectleiders en praktijkcoaches. Ik ondersteun ook zorginstellingen met het ontwikkelen van een visie op eten en drinken. Een echt bruikbare visie die geworteld zit in de praktijk en die direct herkenbaar is voor medewerkers en cliëntenraden. Zo blijf je scherp op wat onze klanten nodig hebben om de grote uitdagingen waar ze voor staan toekomstbestendig aan te gaan. Die kennis kun je direct gebruiken voor ontwikkeling van ons bedrijf en onze diensten. Zo zijn wij dan ook momenteel betrokken bij de opzet van een gloednieuwe opleiding in samenwerking met Yuverta. Later dit jaar zullen we die wereldkundig maken.’

 

Commercieel Directeur van Care Culinair Jeroen Krielaart

Wat vind je het leukste aan je werk?

‘De nauwe samenwerking die wij als team met elkaar hebben. Het is samen constant schakelen tussen strategie en operationele uitvoering, zodat je echt en blijvend impact kunt maken. Dat je een steentje kunt bijdragen aan goede zorg vind ik een erg prettig idee. Het is fantastisch om het effect te zien bij zorgorganisaties. Eten en drinken is één van de elementen die het meeste impact heeft bij cliënten van de langdurige zorg. Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste, dat patiënten en bewoners het merken en ervan profiteren.’

Wat zijn de uitdagingen waar jullie mee te maken krijgen?

‘Uiteraard brengt een groeiend bedrijf ook uitdagingen met zich mee. Als organisatie zie je verschillende kansen voorbijkomen, maar je moet zorgen dat je heel gecontroleerd groeit door de kansen te pakken die er echt toe doen. De grote uitdaging is om je te blijven focussen op de activiteiten waar je je als organisatie in de eerste plaats voor inzet.’

Hoe zou je jullie organisatie beschrijven?

‘Ons team is een erg complementair team dat hecht samenwerkt. We werken met projectleiders, praktijk coaches én culinaire specialisten. Zoals Marc en ik in de directie als een twee-eenheid met elkaar werken, zo werkt het team in de rest van onze organisatie ook met elkaar samen. De kracht van Care Culinair ligt bij de kennis en kunde van het samenspel tussen onze mensen. Samen vormen we écht een team. Onze klanten merken dat we uit verschillende kennis een kwalitatief resultaat neerzetten. Zo komt Emmy uit kleinschalige woonvormen, weet wat daar speelt en hoe ze zorgmedewerkers moet meenemen. Peter heeft heel veel ervaring op het gebied van maaltijdconcepten en gastvrijheid, Ruud is een échte veranderaar die het verschil kan maken binnen een zorgorganisatie, Marco is een facilitaire alleskunner en Wouter een ervaren man van de praktijk. Er is sprake van een hele goede dynamiek en dat uit zich in beklijvende resultaten bij onze cliënten.’

Hoe belangrijk is jullie werk?

‘Ik denk heel belangrijk. Wij zijn er om te helpen de druk in de zorg te verminderen. Vergrijzing en langdurige zorg vraagt op zichzelf al heel wat van zorginstellingen en haar medewerkers. Daarbij wordt het steeds lastiger om goed personeel in de zorg te vinden. Goed eten en drinken draagt een steentje bij aan een minder intense zorgvraag. Ga maar na: als je goed eet en drinkt dan voel je je ook beter. Aan de andere kant zorgen wij ervoor dat de organisatie slimmer en beter wordt ingericht op de zorgvraag van de bewoner. We trainen zorgmedewerkers zodat ze over de juiste kennis en kunde beschikken om die uitdagingen in de zorg te kunnen tackelen.’

Wat zou je als advies willen meegeven aan zorginstellingen?

‘Wij merken dat het proces van eten en drinken op bestuurlijk niveau toch vaak wordt onderschat. Als je kijkt naar wat belangrijk is voor een bewoner van een zorginstelling dan is dat natuurlijk in de eerste plaats veiligheid en bezoek. Maar eten en drinken komt al snel daarna en dat doe je meerdere keren op een dag, dus die impact is echt enorm. Vaak wordt daar te makkelijk over gedacht, totdat je iedere dag voor 15 personen maaltijden moet bereiden, terwijl je rekening moet houden met hun wensen, behoeften én beperkingen. Daar heb je echt de juiste kennis, kunde, middelen en organisatie voor nodig. Bewoners hebben recht op goed eten en drinken. Mijn stelling is dat goede zorg begint bij goed eten en drinken. Mijn advies is dan ook dat zorginstellingen dit niet moeten onderschatten en juist nu laagdrempelig hun organisatie rondom eten en drinken kunnen verbeteren. Wij staan voor hen klaar.’