De praktische aanpak van Care Culinair vindt u op onze nieuwe website

Care Culinair ontwikkelt zich snel de laatste tijd. Vanuit onze unieke positie als praktijkexpert op het gebied van eten en drinken in de zorg, hebben wij ons aanbod verder uitgebreid. In vijf fasen bieden wij u een compleet dienstenaanbod. De vijf fasen zijn opgezet vanuit de ervaring dat een integrale aanpak in de praktijk het beste resultaat oplevert en borgt.

 

Het Care Culinair team stopt niet bij visies, kaders en conceptuele uitwerkingen. Wij gaan verder om in de praktijk de plannen en ideeën op alle niveaus binnen de organisatie te realiseren. Onze werkzaamheden zijn gericht op de medewerkers die dit iedere dag doen en op de bewoners, cliënten en patiënten die we willen laten genieten van een gezonde, lekkere maaltijd.

 

Afbeelding1