De rol van voeding binnen WOZO

‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’, dat is de nieuwe richting die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de toekomst van de ouderenzorg en zoals beschreven staat in het WOZO-programma. De geleverde zorg en ondersteuning zal beter aansluiten op de voorkeuren van ouderen. Deze transitie van ‘zorg en welzijn’ naar ‘welzijn en zorg’ heeft als doel: ‘Zo lang mogelijk regie op en over eigen leven.’

 

Vrouw die aan het koken is.

 

 

Meer leefplezier

Care Culinair wil deze transitie van ‘zorg en welzijn’ naar ‘welzijn en zorg’ zichtbaar maken door het belang van goed eten en drinken te belichten. Welzijn heeft te maken met leefplezier en kwaliteit van leven. Het heeft te maken met eigen regie en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Het gevoel dat je er toe doet. Ondanks de beperkingen die je onvermijdelijk tegenkomt als je ouder wordt. Het gaat om wat je nog wel kan en om hulp bij wat niet meer zo goed lukt. Om een sociale en fysieke omgeving die past bij jou. Het gaat om geluksmomenten. Gezondheid natuurlijk. En vitaliteit. Het statement van Care Culinair is dat eten en drinken een niet te onderschatten invloed op dit alles heeft. Lekker en gezond in een fijne omgeving, passend bij jou als persoon. Als je ouder wordt, nog meer dan ooit. Ongeacht in welke mate je al dan niet zelfstandig woont.

Eten en drinken verbindt

Eten en drinken brengen structuur aan in de dag. Een zorgverlener, thuis of in een woonzorgcentrum, moet dit beseffen en dit als uitgangspunt nemen van de aangeboden zorg. De eetmomenten duidelijker maken, vanuit kennis van en aandacht voor iedere cliënt de maaltijd met zorg bereiden, opmaken en serveren. Misschien kun je dat wel samen met cliënten doen. Het vraagt misschien even wat meer tijd, maar het brengt zoveel meer op. Samenwerken en echt communiceren, met cliënten maar ook tussen zorgverleners en met mantelzorgers. Ze zijn hoe dan ook essentieel voor het welzijn van zorgbehoevenden.

 

Een mooi instrument wat bijdraagt aan de invulling van het WOZO-programma is eten en drinken. De impact is groot, terwijl het eten en drinken zelf laagdrempelig zijn. Als je er net even dat beetje extra aandacht aan geeft, hier kennis over hebt en tijd voor neemt: de impact op het welzijn is duidelijk en meteen zichtbaar. Eten en drinken zijn ook relatief eenvoudig te personaliseren, zodat je concrete invulling kunt geven aan uitgangspunten als zelf doen, meedoen en er toe doen. Met dagelijks samen lekker, gezellig en gezond te eten en drinken verbetert het slaapritme van jouw cliënten, de gezondheid wordt merkbaar stabieler en/of beter en de sociale contacten verbeteren direct.

Blijf dicht bij huis met WOZO

Zelfstandig in eigen woning kunnen koken, eten en drinken draagt bij aan de zingeving en het welbevinden van licht zorgbehoevenden. Wanneer eet- en drinkmomenten op minimaal drie momenten van de dag terugkomen, biedt het een duidelijke structuur en herkenbaarheid. Digitale begeleiding en passende thuiszorg ondersteunen, indien nodig, de zelfstandigheid van ouderen.

Ook in de intramurale zorg smaakt een huisgemaakte maaltijd naar eigen recept vaak naar meer. Het is de kunst om een samenspel te creëren tussen bewoners die helpen met koken en medewerkers die convenience componenten voor maaltijden regenereren. Daarom is de juiste kennis en kunde, gericht op de specifieke situatie op iedere afdeling van belang om het welbevinden van íedere bewoner te bevorderen. Met aandacht voor persoonlijke achtergrond, beperkingen maar vooral mogelijkheden en wensen.

Welzijn op de eerste plaats

Lekker en gezond eten en drinken, mooi opgemaakt in een fijne ambiance is heel belangrijk in de transitie om meer focus te leggen op welzijn in de zorg. Wat we in de intramurale zorg vaak zien is dat de zorg nog altijd leidend is voor de indeling van de dag. Dit terwijl goed eten en drinken in een sociale omgeving de zintuigen prikkelt en zorgt voor meer vitaliteit. Rekening houden met individuele wensen en behoeften, met diens beperkingen én mogelijkheden hoort ook bij maaltijdverzorging. Met net wat meer kennis, tijd en budget verbetert dit samenspel werkelijk het welzijn van mensen die onze zorg nodig hebben. Samen ondersteunen we een betere toekomst van onze zorg.