WOZO – Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op dit moment bezig met het programma WOZO – Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Samen met partners wil het Ministerie bereiken dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden. Dit zal een grote verandering met zich meebrengen voor de langdurige ouderenzorg in Nederland.

Waar bestaat het WOZO programma uit?

Het doel van het programma is om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst past bij de wensen van de ouderen. Daarmee wil de overheid de zelf-en samenredzaamheid van de ouderen vergroten, goede ondersteuning en zorg op de juiste plekken leveren en zorgverleners daar inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Bij WOZO staat de leef-vraag van de ouderen centraal, in plaats van de zorgvraag. Eten en drinken heeft hier een groot aandeel in. Er komt daardoor een focusverlegging in de langdurige zorg van ‘zorg en welzijn’ naar ‘welzijn en zorg’. Iets wat Care Culinair al langer bepleit en praktiseert. Om deze transitie vorm te geven zijn drie pijlers opgezet om de strategie te concretiseren. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.’

Zelf als het kan

Met de pijler: zelf als het kan, wil de overheid ouderen stimuleren en faciliteren bij het behouden van de regie over het eigen leven, de sociale contacten en de gezondheid. Daarmee worden ouderen gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop zij wonen, hun sociale contacten te onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil te houden. Voeding is hierin een niet te onderschatten onderdeel.
 
Samen koken met ouderen - Care Culinair

Thuis als het kan

Bij maaltijdenservices zoals Tafeltje Dekje kunnen ouderen verschillende maaltijden samenstellen en bestellen voor iedere dag in de week. Dit sluit goed aan bij de volgende pijler: thuis als het kan. Met deze pijler wil de overheid ouderen stimuleren zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen en wanneer dit niet kan, te wonen bij mensen waar ze zich thuis voelen. Mochten ouderen last hebben of moeite hebben met eten, is een maaltijdservice een goede oplossing. Cliënten kunnen zelf de portiegrootte aangeven, waarbij men naast dieet en/of allergieën rekening houdt met een gesneden of gemalen bereiding. Door de juiste voeding eenvoudig aan te bieden is het mogelijk dat ouderen langer zelfstanding blijven wonen en extramurale zorg krijgen in bijvoorbeeld een hulpwoning.

Digitaal als het kan

Online een praatje maken over lievelingsgerechten, beeldbellen met de kleinkinderen en een automatische medicatieherinnering. Het hoort allemaal bij de derde pijler: ‘digitaal als het kan’. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen van ouderen via digitale oplossingen, ook kilometers verderop. Gebalanceerde voeding is een belangrijk onderdeel voor ouderen om vitaal en zelfstandig oud te worden. Merkt een zorgmedewerker op dat de client minder goed eet, dan kan er op afstand een logopedist inspringen voordat de situatie verergert. Zo kan elke zorgorganisatie precies de juiste zorg(hoeveelheid) bieden.
 
Zorgmedewerker helpt oudere uit bed - Care Culinair

Strategische verandering

Voor vele zorgorganisaties is de strategische focusverlegging van zorg en welzijn naar welzijn en zorg nodig om langdurige zorg aan te kunnen bieden naar de specifieke wensen van ouderen met een zorgvraag. Care Culinair vertaalt deze broodnodige focusverlegging naar een concrete strategie met een duidelijke visie. Eten en drinken speelt in vele aspecten een niet te onderschatten rol om deze transitie in gang te zetten. Het is namelijk laagdrempelig, zeer zichtbaar en heeft een relatief grote impact op het dagelijks leven. De ervaring leert dat een dergelijke transitie in de praktijk het beste werkt wanneer eten en drinken slim worden georganiseerd. Hierin zijn kennis en kunde van medewerkers en een dienstbare houding, met de focus op iedere bewoner, cruciaal. Vooral langdurige intramurale zorg heeft baat bij de ingang van het WOZO programma. Er is meer aandacht voor de huidige uitdagingen en toekomstbestendige zorg.