Jeroen Krielaart over voedselverspilling – Duurzaam omgaan met wat duurzaam is ingekocht

Terwijl we ons steeds bewuster worden van duurzaamheid, blijft voedselverspilling een groeiend probleem. Ook bij zorginstellingen. Hoe kunnen we duurzaam omgaan met wat duurzaam is ingekocht? We spraken met Jeroen Krielaart, commercieel directeur bij Care Culinair, over pijnpunten waar zorginstellingen tegenaan lopen, maar ook over nieuwe wegen die leiden naar een duurzamere toekomst.

 

Jeroen krielaart voedselverspilling in de zorg duurzaam met care culinair

‘Het hele proces start natuurlijk met de inkoop,’ begint Jeroen Krielaart. ‘Als die niet op de juiste manier wordt gedaan, resulteert zelfs het beste proces nog in voedselverspilling. Aan de andere kant, zelfs als je duurzaam inkoopt maar de verspilling hoog is, gooi je waardevolle, duurzaam geproduceerde producten weg, vaak nog duurder ook.’

 

Visietraject combineren met de Green Deal

Hoe kun je binnen de Green Deal vereisten definiëren voor leveranciers en budgetten in balans houden? ‘Dat vraagt een gedegen visietraject,’ legt Jeroen Krielaart uit. ‘En het is cruciaal dat alle belanghebbenden, zoals de cliëntenraad, het bestuur en de directie, betrokken zijn met en het eens zijn over deze visie. In dit proces moet je voortdurend keuzes maken, omdat je niet alles tegelijk kunt realiseren. Het is mijn expertise om doelstellingen te definiëren en deze af te stemmen op de haalbaarheid, waarbij keuzes onvermijdelijk zijn.’

Maar het vastleggen van deze doelen is slechts het begin. Jeroen vervolgt: ‘Daarna begint de koppeling tussen beleid en uitvoering. Een visie formuleren is één ding, maar als je medewerkers niet begrijpen hoe zij hieraan kunnen bijdragen, blijven die doelen onhaalbaar. Begrip en draagvlak binnen het team zijn dus van vitaal belang voor succes. Care Culinair blinkt uit in het verbinden van het beleid met de operationele uitvoering. We vertalen duurzaamheidsdoelstellingen naar gerichte acties in de praktijk en zorgen daarbij altijd voor begrip en draagvlak.’

 

Plannen werkt

Om de duurzaamheidsvereisten ook echt in de praktijk te verankeren, stel je het beste een structureel training- en coachingsplan op. ‘In een dergelijk plan staat wat de zorginstelling precies wil bereiken en hoe je te werk gaat. Voedselverspilling kan dan een doelstelling of graadmeter zijn,’ legt Jeroen Krielaart uit. ‘Een generieke nulmeting geeft inzicht in het huidige verspillingsniveau. Dat is het uitgangspunt. Vanuit daar meet je met een zekere frequentie. Generiek wederom, want meten in detail kost tijd. Onze WasteWijzer app, biedt de mogelijkheid om deze gegevens afdelingsgericht vast te leggen en te analyseren. Als die algemene cijfers de verkeerde kant op gaan, kun je vaker meten, diepgaander analyseren of gesprekken aangaan om de oorzaken te achterhalen.’ Ga naar de WasteWijzer-pagina om hier meer over te weten te komen en te berekenen hoeveel kosten jouw zorginstelling kan besparen.

 

Begin bij de bron

Om voedselverspilling terug te dringen, is het identificeren van deze oorzaken namelijk cruciaal. Zo achterhaal je of je te veel uit de voorraad weggooit, te veel klaarmaakt of er te veel van het bord in de afvalbak belandt. Jeroen Krielaart illustreert: ‘Problemen met de smaak kunnen wijzen op leverancierskwesties of gebrek aan kennis en kunde bij de medewerkers. Maar als het slechts op één afdeling terugkomt, kan het bijvoorbeeld liggen aan persoonlijke voorkeuren. Dan is het zaak om te kijken of er genoeg kennis is over bewoners of dat er te weinig rekening wordt gehouden met individuele wensen. Soms is het ook een kwestie van regenereren tot wel 95 graden, waardoor smaak en consistentie verloren gaan. Hier is educatie belangrijk.’

 

‘We zien in de praktijk dat een goed opgeleid en begeleid team resulteert in minder verspilling en het wordt eenvoudiger om binnen budgetten te blijven en zelfs extra’s te realiseren. Het tegenovergestelde leidt tot verspilling, klachten en heeft directe gevolgen voor het werkplezier van de medewerkers. Het is veel bevredigender om met aandacht en expertise voor de bewoners te zorgen dan te werken onder beperkte omstandigheden waar eigen inbreng niet wordt gewaardeerd. Zo kunnen we met duurzaamheidsaspecten juist die vastgeroeste patronen doorbreken,’ duidt Jeroen Krielaart.

 

wastewijzer app care culinair

 

Betrek iedereen bij de duurzame aanpak

‘Het is van belang dat duurzaamheid niet slechts een abstract idee blijft, losstaand van je operationele processen,’ benadrukt Jeroen Krielaart. ‘Het moet juist volledig geïntegreerd worden in alle aspecten van je bedrijfsvoering en je beheersing daarvan. Dit raakt de kern van het werk voor je medewerkers. Als zij hierin betrokken worden, ontstaat een drive om actie te ondernemen. Ik zou zelfs adviseren om dit leuk te maken, om er een soort wedstrijd van te maken waarin je gezamenlijke resultaten viert. Dat brengt het tot leven, en dan zie je echt verandering optreden.’

 

Interne borging

Borging is de sleutel tot succes. Jeroen Krielaart belicht deze onmisbare factor: ‘Met borging zorg je ervoor dat het proces goed blijft verlopen.’ Maar hoe geef je dit vorm? Dat begint met het nauwkeurig afstemmen van taken en rollen. ‘Het draait om het inbedden van verantwoordelijkheden, of het nu gaat om een afzonderlijke functie of een uitbreiding van de rol van een medewerker. Dat hangt net zo goed af van een helder functiehuis als van dit samen als team implementeren en levend houden,’ verduidelijkt Jeroen Krielaart. ‘Bij Care Culinair omarmen we het ‘culinair coachen’ als rol die op verschillende manieren kan worden ingevoerd binnen de zorginstelling, afhankelijk van de structuur van de organisatie.’

 

Hoewel er geen voorschriften zijn, ligt er wel een vaste basis in het culinair coachen. ‘We zorgen ervoor dat teams begrijpen hoe ze te werk moeten gaan en vooral: hoe ze dat samen kunnen doen op verschillende afdelingen. Het doel? Mensen leren hoe ze kunnen organiseren en coachen zonder te pushen,’ aldus Jeroen Krielaart. ‘Het draait allemaal om samenwerking en begeleiding.’ Het implementeren ervan vereist overigens wel een zorgvuldige balans. ‘Het vraagt om de juiste ondersteuning, op operationeel niveau en vanuit het beleid,’ voegt Jeroen Krielaart toe.

 

Kostenbesparing door het terugdringen van voedselverspilling

Het reduceren van voedselverspilling reikt overigens verder dan alleen efficiënter gebruik van middelen en een duurzamer proces. De kosten die je bespaart opent ook deuren naar andere initiatieven. ‘Het benutten van besparingen voor activiteiten die het team ten goede komen toont niet alleen waardering, maar bevordert ook de betrokkenheid bij het verminderen van verspilling,’ besluit Jeroen Krielaart.

 

Meer weten over het verminderen van voedselverspilling in zorginstellingen? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning!