Istock 985859318

Vraagstukken

Kloof voedingsvisie en praktijk

 

Care Culinair hanteert een ‘bottom-up’ benadering: wij denken en handelen vanuit de cliënten en de medewerkers op de werkvloer. Ervaring leert dat dit de beste manier is om een goede visie te krijgen én te zorgen dat deze wordt gerealiseerd. Het ontwikkelen van een nieuwe visie kan consequenties hebben voor het huidige voedingsconcept, noodzakelijke verbouwingen en de functies van medewerkers. In verschillende stappen nemen we de leidinggevende en medewerkers mee in de ontwikkeling van de visie. Transparantie en duidelijkheid zijn belangrijke factoren in dit proces.

Istock 489582899
Vraagstukken Istock 1165371469

Waar en hoe kan de organisatie van eten en drinken zich verbeteren?

 

Door middel van een Audit of een Quickscan kan de zorgorganisatie op het gebied van eten en drinken gemonitord worden en bepaald worden waar ze zich bevindt op het gebied van eten en drinken. Sluit de huidige praktijk nog voldoende aan bij het oorspronkelijk voedingsconcept? En sluit dit aan bij de veranderde organisatie?  Waar zitten de problemen en knelpunten? Waar zitten de verbeterpunten en hoe kunnen we deze realiseren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, doelen te kunnen stellen en om deze te kunnen zetten in effectieve en efficiënte acties, is het essentieel te weten waar de organisatie staat.

Klachten over kwaliteit

 

Over maaltijden wordt altijd geklaagd. Klantentevredenheid is een dankbaar onderwerp van metingen. Maar wat zit er nu werkelijk achter deze klachten? Care Culinair stelt vast in en analyseert vanuit de praktijk, met zowel de cliënt als de zorgmedewerker centraal. Met kennis en een gewapend oog weten wij snel vast te stellen of het probleem nu bij de leverancier ligt, bij onvoldoende kennis bij de medewerkers of simpelweg niet de juiste inrichting, een niet passend voedingsconcept of mankerende receptuur.

Vraagstukken Istock 1047010932
Vraagstukken Istock 819665780

Verspillingsmeting als kpi

 

Verspilling van voedingsmiddelen lijkt op het eerste gezicht straightforward. Je koopt in, je consumeert en wat overblijft gooi je weg. Een deel is onvermijdbaar en wat vermijdbaar is pak je aan. Er zit echter een hele wereld van mogelijkheden achter zo’n verspillingsmeting. De fase van het voedingsproces waarin verspilling optreedt zegt iets over de kwaliteit van die organisatie en de betrokkenheid en kennis van de medewerkers. Het financieel maken van verspilling kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gericht verbeteringen aan te brengen en te monitoren. Verspilling op de afdeling kan bijvoorbeeld gebruikt worden als indicator van de afstemming van het aanbod in de breedste zin op de behoefte van de cliënt. Als dit geïndividualiseerd kan worden kan het zelfs een indirecte indicatie geven van ingenomen voedingswaarde en daarmee het risico op ondervoeding.