Onze aanpak

Scans

Quick scan icon

Quick Scan

De Quick Scan geeft snel een goed overzicht en inzicht. Onze foodcare professionals zien alles en stellen de juiste vragen. Zo krijg je een adequaat beeld van de huidige stand van zaken rondom eten en drinken in jouw organisatie. We creëren draagvlak zodat veranderingen en verbeteringen daadwerkelijk effect hebben in de praktijk.

Full scan icon

Full Scan

De Full Scan is de uitgebreide versie van de Quick Scan. Hierbij gaan we dieper op details in om oorzaken en gevolgen te benoemen. De bevindingen presenteren we aan een vooraf vastgestelde doelgroep. Met het vooronderzoek creëren we direct een basis voor het vervolgtraject.

Waster scan icon

Waste Scan

Met de Waste Scan maken we de voedselverspilling in de gehele organisatie inzichtelijk. De check onderscheidt zich door in kaart te brengen wat er na het eten op de borden van die cliënten blijft liggen. We zetten de verspilling af tegen de geldende middelen bij soortgelijke organisaties, bepalen de huidige ROI en formuleren KPI’s.

Visie en voedingsconcept

 

Care Culinair hanteert een ‘bottom-up’ benadering: wij denken en handelen vanuit de cliënten en de medewerkers op de werkvloer. Vanuit deze basis creëren we een visie op het voedingsconcept. Ervaring leert dat dit de beste manier is om een visie te realiseren. Transparantie en duidelijkheid staan centraal in dit proces. Stapsgewijs nemen we leidinggevenden en medewerkers mee in de ontwikkeling van de visie en het concept. De eerste stappen in de ontwikkeling nemen we bij voorkeur al tijdens het vooronderzoek: dit werkt efficiënt en creëert meteen draagvlak bij alle betrokkenen.

Istock 612017694
Vraagstukken Istock 819665780

Voedingsconcept en organisatie

 

Het voedingsconcept wordt ontwikkeld op basis van de gezamenlijk geformuleerde visie, doelstellingen en de uitkomst van de scan; de gestelde kaders en de inhoudelijke kennis van de bestaande situatie. Er worden concrete en praktische afspraken gemaakt over alle aspecten die aan bod komen tijdens de maaltijd. Ook kunnen meerdere basisconcepten worden uitgewerkt, afhankelijk van de diversiteit van cliënten en de wensen van de organisatie. Is een verbouwing noodzakelijk? Veranderen de functie-eisen van medewerkers? Samen maken we een kritische beoordeling van de inzet van mensen en middelen, inclusief een financiële verantwoording en budgettering.

Implementatie

 

Met een realistisch plan van aanpak kan er optimaal georganiseerd worden. Bovendien creëert het optimaal draagvlak bij de medewerkers. Een vereiste voor het plan van aanpak is om alle processen in kaart te brengen; van inkoop tot serveren. Zo krijg je een totaalbeeld van jouw organisatie en zie je wat er beter kan. Het doel: cliënten die genieten van goede maaltijden en daardoor een grotere kans hebben op gelukkig en gezond oud worden. Dienstbaarheid en persoonlijke aandacht voor de cliënten zijn sleutelbegrippen in de implementatie.

Istock 483912845

Training en coaching

 

Met trainingen ondersteunt Care Culinair de succesvolle realisatie van het plan van aanpak. Bovendien kunnen de trainingen als losstaande modules gegeven worden. Er zijn drie trainingsvormen: een groepstraining voor theorie en inspiratie, coaching on the job en e-learning voor kennisonderhoud. Deze zijn allemaal gebaseerd op het concept Koken is Leuk!© Dit is een handboek dat als leidraad gebruikt wordt voor de trainingen van Care Culinair.

Het handboek ‘Koken is Leuk!’, is een zeer praktische training, gericht op de werkvloer. De training wordt in detail op het specifieke voedingsconcept aangepast. Gedurende twee workshops komen verschillende onderwerpen aan bod die aansluiten op de situatie binnen de organisatie.

Coaching vindt plaats op de afdeling of in de keuken. We verzorgen de coaching bij het bereiden van de maaltijd. Tijdens het koken sturen we bij en helpen we mee. Met tips en tricks helpen we de medewerkers om de praktijk snel onder de knie te krijgen. Concrete vragen en problemen worden direct behandeld.

Audits en borging

 

Met aanvullende trainings- en coachingsmodules borgen we het geïmplementeerde voedingsconcept. ‘Koken is Leuk!’ draagt daar een steentje aan bij. Het is belangrijk dat het voedingsconcept blijft worden uitgevoerd zoals het bedoeld is. We blijven continu monitoren en rapporteren de uitkomst. Zo blijven leidinggevenden op verschillende niveaus op de hoogte van wat er speelt en houden zij overzicht op de maaltijdorganisatie. Indien nodig herevalueren we de situatie en schaven we bij.

Istock 471910611

Opleiding

In samenwerking met Stichting Saul – onderdeel van Stichting ORGB – verzorgt Care Culinair de (CREBO) geaccrediteerde MBO2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn. De focus van deze opleiding ligt op gastvrijheid, eten en drinken. Stichting Saul coördineert de opleiding en Care Culinair ontfermt zich over lespraktijk. Studenten kunnen de opleiding volgen via uitzendbureaus, zorginstellingen, het UWV of gemeenten.